Ubezpieczenia majątkowe i OC

Utrata posiadanego przez przedsiębiorstwo mienia na skutek różnego rodzaju zdarzeń losowych jest jednym z najgroźniej-szych okoliczności mogących mieć wpływ na funkcjonowanie, a nawet istnienie, firmy.

Dzięki współpracy z Bak Broker nasi klienci mogą korzystać z programów ubezpieczeniowych obejmujących, m.in.:

W trosce o zapewnienie pełnej ochrony ubezpieczeniowej naszym Klientom, zwracamy uwagę na zabezpieczenie interesów przedsiębiorstw wynikających z ich odpowiedzialności cywilnej spowodowanej prowadzoną działalnością jak również troszczymy się o ochronę osób kierujących firmami przed skutkami roszczeń i zarzutów skierowanymi pod ich adresem. 

 

Wspólnie z Państwem i dla Państwa jesteśmy gotowi przygotować rozwiązania ubezpieczeniowe w oparciu m.in. o:

Aby zapewnić najlepszy odbiór strony zawiera ona pliki cookies.