Odszkodowania

Korzystając z wieloletniego doświadczenia pomagamy naszym Klientom w dochodzeniu odszkodowań od zakładów ubezpieczeniowych. Interweniujemy m. in. w przypadku zaniżenia odszkodowania, odmowy wypłaty odszkodowania, przeciągania procesu likwidacji szkody.

 

Działając na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa, przejmujemy na siebie wszelkie formalności związanie ze zgłoszeniem szkody, nadzorem nad terminowością i prawidłowością działań prowadzonych przez ubezpieczycieli, aż do momentu wypłaty odszkodowania. Załatwiamy również formalności związane z obiegiem dokumentów, prowadzeniem korespondencji, zastępstwem procesowym.

 

Nasze wynagrodzenie rozliczane jest po pozytywnym zakończeniu sprawy.

Aby zapewnić najlepszy odbiór strony zawiera ona pliki cookies.