Ubezpieczenia grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie jest najpowszechniejszą i najbardziej korzystną formą ochrony pracowników oraz członków ich rodzin przed finansowymi skutkami zdarzeń losowych powodującymi utratę życia lub zdrowia. Dla pracodawcy dodatkową korzyścią zawarcia umowy z zakładem ubezpieczeń może być zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej w przypadku opłacania z własnych środków części składki miesięcznej za pracowników. Poza tym ubezpieczenie grupowe na życie jest bardzo często wykorzystywane przez pracowników jako zabezpieczenie pod kredyty bankowe.

W zakresie ubezpieczeń grupowych na życie proponujemy:

W Informatorze przygotowanym specjalnie dla naszych Klientów znajdą się szczegółowe informacje dotyczące zakresu polisy, występujących ryzyk, kwotach do wypłaty w przypadku zajścia określonego zdarzenia ubezpieczeniowego oraz dodatkowe informacje, w tym opis najważniejszych odstępstw od Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Każdy ubezpieczony znajdzie tam wszelkie, niezbędne dane Brokerów Bak Broker , którzy są odpowiedzialni za ubezpieczenia grupowe i będą mogli w każdej chwili – w wybranej formie – udzielić odpowiedzi na pytania i wątpliwości pracowników oraz ich rodzin, a także pomóc ocenić i przygotować drogę odwoławczą w sprawach, które takiego procedowania wymagają, a z którymi zgłoszą się do nich ubezpieczeni.

Aby zapewnić najlepszy odbiór strony zawiera ona pliki cookies.