tel-big

Kontakt

Adres:
ul. Sikorskiego 4/1
81-827 Sopot

Telefon:
(058) 345-53-17
600-951-730

E-mail:
biuro@bakbroker.pl

BAK BROKER BROKERZY UBEZPIECZENIOWI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000176672 .Kapitał zakładowy : 50.000,00 PLN

NIP: 584-10-21-859 , REGON: 008412096 R-k bankowy: 60 1440 1345 0000 0000 0374 2377 Nordea Bank SA mapka