gda-big

Bak Broker

Spółka została założona w 1989 roku. Doświadczenie w branży ubezpieczeniowej posiadamy od roku 1995. Prowadzimy kompleksową obsługę w zakresie ubezpieczeń majątkowych jak i ubezpieczeń na życie. Jesteśmy z Państwem nie tylko przy wyborze oferty i podpisaniu polis. Zajmujemy się także bieżącym administrowaniem umowami oraz pomocą przy likwidacji potencjalnych szkód.
Działamy w imieniu i na rzecz klienta, a nasze usługi są dla Państwa bezpłatne – jesteśmy wynagradzani przez ubezpieczycieli w formie kurtażu brokerskiego.

Sprawdzone procedury identyfikowania i rozwiązywania problemów ubezpieczeniowych, doświadczenie zespołu wsparte wypracowaną w ciągu wielu lat kulturą organizacyjną pracy, obsługa podmiotów różnych branż umożliwiają nam opracowanie i wdrożenie optymalnego programu ubezpieczeniowego dostosowanego do specyfiki działalności obsługiwanego podmiotu i jego indywidualnych potrzeb.
Operujemy na całym rynku ubezpieczeniowym, współpracując ze wszystkimi zakładami ubezpieczeń co daje nam możliwość uzyskania konkurencyjnych stawek, zakresów i warunków ubezpieczenia trudnych do uzyskania w przypadku indywidualnego zawierania umów z ubezpieczycielem lub agentem ubezpieczeniowym.

Odpowiadając na wciąż nowe potrzeby rynku poszukujemy i staramy się wdrażać nowe rozwiązania oraz dążymy do stałego podnoszenia jakości. Wyrazem tego jest wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001-2008