book-big

Korzyści

Współpracując z nami Klient nie ponosi żadnych kosztów.
Może natomiast odnieść szereg korzyści, z których najistotniejszymi są :

  1. fachowa identyfikacja i ocena ryzyk związanych ze specyfiką profilu działalności ;
  1. kompleksowy jednolity program ubezpieczeniowy dopasowany do swoich potrzeb ;
  1. optymalizacja wydatków na ubezpieczenia ;
  1. zastosowanie rozwiązań niestandardowych, dopasowanych do indywidualnych potrzeb ;
  1. gwarancja współpracy z grupą ubezpieczycieli o najlepszych wynikach finansowych ;
  1. szybki dostęp do najnowszych produktów ubezpieczeniowych oraz ich obiektywna ocena;
  1. pomoc Biura Brokerskiego BAK w administrowaniu polisami w tym monitoring, terminowość rozliczeń i opłaty rat składek ;

Opracowane przez nas procedury nie tylko ułatwiają pracę związaną
z bieżącą obsługą ale
mają także wpływ na oszczędność czasu pracowników
zajmujących się ubezpieczeniami, a tym samym stwarzają możliwość
oddelegowania ich do innych zadań.

  1. korzystanie z pomocy brokera w procesie likwidacji szkód.

Korzyść ze współpracy z nami to nie tylko często obniżenie kosztów ubezpieczenia, czy zwiększenie zakresu ochrony, ale także zaoszczędzony czas.